Skip to main content

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2024

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Lensmannssvingen borettslag vil bli avholdt 14. mai 2024. Møtet avholdes i møterom Fraunar på Frogn rådhus.

Frist for innmelding av saker er fredag 19. april 2024

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

Les mer

Beboerinfo fra Telenor

Telenor har lansert en ny tjeneste som heter Beboerinfo. Dette er resultat av en brukerundersøkelse, der mange styreledere savnet enkel informasjon om Telenor sine produkter og tjenester, som de kunne sende ut til sine beboere.

Beboerinfo, inneholder nyttig informasjon og tips om dine bredbånd- og TV/strømmetjenester, og du kan lese den siste utgaven her.

Søppelrommet stenges grunnet rengjøring

Green Clean skal rengjøre søppelrommet for restavfall, inkludert beholdere, tirsdag 13. juni. Søppelrommet blir derfor stengt for bruk etter tømming mandag 12. juni, og frem til rengjøringen er ferdig tirsdag.