Skip to main content

Dugnad 7. mai

Det blir vårdugnad i borettslaget tirsdag 7. mai kl. 17.00.

Arbeidsliste sendes ut i forkant, slik at alle kan skrive seg på ønsket oppgave. Oppmøte er ved gjesteparkeringen. Konteiner settes ut fra 3. - 8. mai. 

Viktig informasjon; Elektriske artikler og spesialavfall skal ikke kastes i konteineren.

Vi oppretter gjenbruksstasjon. Her kan du plassere ting som kan brukes videre av andre, med unntak av elektriske artikler og spesialavfall, da dette ikke kan kastes i konteineren etterpå.

Det blir servering av pizza etter dugnaden!                                                           

VEL MØTT!!!