Skip to main content

Dugnad 9. mai

Det blir vårdugnad i borettslaget tirsdag 9. mai kl 17.00.

Arbeidsliste sendes ut i forkant, slik at alle kan skrive seg på ønsket oppgave. Oppmøte er ved gjesteparkeringen. Konteiner settes ut fra 5. - 10. mai.

Vi oppretter gjenbruksstasjon. Her kan du plassere ting som kan brukes videre av andre, med unntak av elektriske artikler, og spesialavfall, da dette ikke kan kastes i konteineren etterpå.

Det blir servering av pizza etter dugnaden!                                                            

VEL MØTT!!!

Dugnadsplakat