Skip to main content

Forhåndsvarsel om generalforsamling 2023

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Lensmannssvingen borettslag vil bli avholdt den 23. mai 2023. Møtet avholdes i møterom Fraunar i rådhuset Frogn kommune.

Frist for innmelding av saker er søndag 23. april 2023 

Les mer

Rammeavtale - Rørleggertjenester

Styret har inngått en rammeavtale med Drøbak rørleggerservice AS. Denne sier noe om priser på både arbeid og materiell/utstyr, og alle beboerne kan benytte seg av dette. Ved bestilling av rørleggertjenester viser du til rammeavtalen, og får prisene som er fremforhandlet.

Avtalen finner du på innlogget side, under punktet Avtaler/Rammeavtaler under Andre relevante dokumenter.