Skip to main content

Branninstruks

Branninstruksen er godkjent av styret 13.12.2018 og er en del av husordensreglene. 

Branninstruksen skal være lett tilgjengelig i alle leiligheter.

Når brannalarmen går: 

 • Pass på at alle i leiligheten blir varslet 
 • Lukk alle dører og vinduer 
 • Gå raskt ut av bygningen – benytt merket rømningsveier eller rømningstrapper 
 • Oppmøte: Utkjøringen til Osloveien   

Hvis det brenner skal du: 

 • VARSLE: Ringebrannvesenet på nødnummer 110. Prøv å varsle naboer 
 • REDDE: Pass på at alle personer kommer seg raskt ut til avtalt møtested. Hjelp barn og eldre/uføre ut 
 • SLUKKE: Ved mindre branntilløp; prøv å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks er det særlig viktig å lukke alle dører for å hindre spredning. 

Hold deg alltid orientert om: 

 • Rømningsveier 
 • Plassering og bruken av slokkeutstyr 
 • Møteplass etter evakuering 

Brannsikkerhet 

Det er viktig at alle bidrar til å redusere brannfaren så mye som mulig. Her er noen tips:  

 • Hold det ryddig i alle fellesarealer (trapperom, kjeller og loft). Gjenstander som står i fellesarealene kan utvikle mye røyk hvis de tar fyr, og røykutviklingen vil kunne sperre rømningsveier 
 • Hvis du har koblet ut røykvarsleren midlertidig p.g.a oppussing eller lignende er det viktig at du setter den på igjenRøykvarsleren bør testes et par ganger i året og batteriet skiftes årlig. 
 • Påse at ditt elektriske anlegg er forsvarlig installert av en autorisert installatør og bruk kun godkjente skjøteledninger. 
 • Sørg for at det alltid er minst ett brannslukningsapparat i leiligheten.